Voor het leveren van producten of diensten hebben wij een aantal (persoons)gegevens nodig. Deze persoonsgegevens krijgen we via dit (web)formulier. Wij gaan op een veilige en vertrouwelijke manier met uw persoonsgegevens om en verwerken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt. Door het verzenden van dit webformulier geeft u de gemeente, voor zover er geen sprake is van een wettelijke grondslag, toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Meer informatie over privacy vindt u op onze website.

Inleiding

Met dit formulier geeft u uw verhuizing binnen Nederland door bij de gemeente waar u naartoe verhuist. Geeft u voor iemand anders een verhuizing door? Dan hebt u een ondertekende toestemming nodig (machtiging).

Starten